Välkommen Pär Boman!

Prenova fortsätter växa och som ett led i att ytterligare förstärka vår nya strategi att ligga steget före med innovativt smarta lösningar där samverkan mellan byggteknik, arkitektur, installationsteknik och miljö blir allt viktigare har vi anställt Pär Boman.

Pär har 30 års erfarenhet från installationsbranschen och kommer att bygga upp en installationsavdelning som gör Prenova ännu mer konkurrenskraftig. Du når Pär på mail par.boman@prenova.se eller tel. 026-24 95 30.

 
Prenovas affärsidé är att vara ett innovativt heltäckande byggföretag som utvecklar, bygger och förvaltar framtidens fastigheter i Mellansverige. Vi utför alltifrån stora totalentreprenader med idéförslag och projektering till ombyggnationer och förvaltning av fastigheter. Våra kunder är fastighetsbolag (bostäder, kontor, butiker, lager etc.), kommuner (skolor, omvårdnad etc.) och kommunala bolag. Region Mellansverige: Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppland, Södermanland, Stockholm. Vi bygger framtidens boende utifrån våra kärnvärden som är Personlig, Innovativ, Kvalitet och Trygghet.