Prenovastipendiet

 
Vill du också bygga framtidens samhälle? Har du en idé för att förbättra livet i Gävleborg eller arbetar du redan med något bra? Organisationer, skolor, företag och privatpersoner är välkomna att söka Prenovastipendiet på 20 000 kr.
Sista ansökningsdag 1 mars 2019.

Alla har rätt att komma med förslag, även anställda på Prenova. För att söka ska följande villkor vara uppfyllda:
1. Alla typer av insatser som syftar till ett bättre samhälle är välkomna att söka. Det kan exempelvis handla om kultur, sport eller välgörenhet. Både projekt eller långsiktig verksamhet.
2. Insatserna ska hjälpa de som bor i Gävleborgs län.
3. Sökande kan vara en förening, organisation, skola, skolklass eller liknande. Företag och privatpersoner kan söka om de söker för ett samhällsnyttigt projekt – inte till företagets eller personens vanliga omkostnader.
4. Den sökande ska uppfylla grundläggande lagkrav och etiska krav såsom respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och att det inte finns ekonomiska oegentligheter.

Vinnare av stipendiet
Juryn väljer ut en vinnare efter följande kriterier:
– Vilken samhällsnytta det ger
– Hur det kan inspirera andra
– Bredd; olika verksamheter ska ha chansen 

Juryn utses av Prenova och juryns beslut kan inte överklagas.
Vinnaren informeras om detaljer kring utbetalning, redovisning etc.
 
Ansökan
Du kan söka stipendiet för dig eller någon annan.
Jag föreslår att Prenovastipendiet går till: * Namn på mottagare
Kontaktperson hos förslagen vinnare * Namn, e-post, telefonnummer
Motivering * Beskriv vad pengarna ska gå till och på vilket sätt det bidrar till ett bättre samhälle.
Kontaktuppgifter på dig som ger förslag Frivillig uppgift. Ange gärna namn, mailadress och telefonnummer så kan vi kontakta dig för ytterligare uppgifter.
Personuppgifter * Jag godkänner att Prenova
Lagrar dessa personuppgifter i syfte att kunna dela ut stipendiet. Uppgifterna raderas efter ett år.
Bifoga filer
Spamskydd