Styrelse

Urban Öhman, Styrelseordförande

Börje Nordberg, Ordinare ledarmot

Jag är sedan mer än trettio år sedan egen företagare i bygg-, fastighets- och hotellbranschen. Jag har startat och drivit ett antal företag. Det mest kända av dessa företag är Winn Hotels.

Jag har haft ett antal omfattande uppdrag med koncept- och organisationsutveckling samt företagsledning i såväl Sverige som utomlands.
 

Cecilia Cederloo, VD

Jag avslutade min civilingenjörsutbildning på  KTH 2002, sedan dess har jag arbetat som fastighetsanalytiker, auktoriserad värderingsman samt projektledare såväl privat, kommunalt och statligt. Åren 2012 fram till  2018 har jag haft olika ledande befattningar hos konsultföretaget Sweco.