VD:n har ordet

Varför inte bygga om befintliga kontorslokaler
i centrala Gävle till mindre bostäder!

 
Vi borde upplåta fler bostäder i centrala Gävle och därmed säkerställa en levande stadskärna, där det sprudlar av liv dygnet runt.

Idag breder kontorslokalerna ut sig i de centrala delarna av staden och i gatuplanet finns butikerna. Varför inte bygga om kontorslokalerna till bostäder och låta kontorsfastigheterna ta plats utanför centrum?  Med fler boende i centrum skapas också en tryggare stad med människor som rör sig där, större delen av dygnet. Ett centrum där boende, shopping, hotell och restauranger/caféer tar plats.

Stora målgrupper önskar centralt boende, och byggbar mark är av naturliga skäl inte lätt att uppbringa, då återstår de befintliga kontorsbyggnaderna, som byggdes under miljonprogrammets dagar, då ”sovstäder” som Sätra, Bomhus och senare Andersberg byggdes utanför citykärnan. Stadens centrala kvarter fick ge plats för nuvarande, då moderna kontorskomplex - Idag omoderna.

Att bygga om kontoren till bostäder, gör även att husen exteriört får ett lyft, då nya fasader och fönster kommer att ge byggnaderna ett annat skimmer. Kontoren i centrala Gävle är idag inte av det mest moderna och ändamålsenliga snittet. Kontor som möter framtidens krav på miljösmarta lösningar behövs och varför inte låta förnyelsen ske genom att nybyggnation av kontor utanför citykärnan.

Förutom att det blir en vackrare och tryggare stad, handlar det också om miljön och citylogistiken, hur löser vi denna viktiga framtidsfråga? En plan för framtidens boende och kontor, måste utgå för klimatsmarta lösningar om vi ska nå våra högt uppsatta miljömål.

Bostadsbristen i Gävle är påtaglig. Staden växer med 600-800 invånare varje år, vilket motsvarar ett behov av minst 400 nya bostäder varje år.
Bostäder behövs, men var ska de byggas? Svaret är, bygg kontor utanför stadskärnan. Växla om kontor till bostäder centralt. Gärna mindre bostäder som efterfrågas mest.

Trenden i övriga storstäder går åt det här hållet, så tanken är inte unik. Det gemensamma för alla, är att städerna blir mer attraktiva och trevliga att bo och arbeta i.
 
Göran Cronwall
VD, Prenova Bygg & Projektutveckling AB