Vi tänker högt

Gavle View Business Center

Vi planerar att bygga Gävle View Business Center som kommer att bli Gävles högsta kontorsbyggnad. Ett höghus som sträcker sig 42 meter upp i skyn, 12 plan med kontor- och mötesrum. Ett nytt landmärke för alla som närmar sig staden söderifrån. Prenova Bygg och Projektplanering AB kan med stolthet presentera denna nya kontorsbyggnad.
För mer info, se www.gavleview.se