Vi byter namn!


Nytt namn & ny strategi

Nu byter vi namn till Prenova Bygg & Projektutveckling AB, från att ha hetat John Gustafsson Byggnads AB sedan 1959. Den övergripande strategin för byggföretaget PRENOVA är, förutom att satsa ännu mer på nybyggnation och ombyggnation, att ligga steget före genom metodiskt innovativt fokus där byggteknik, arkitektur, materialval, miljö och smarta lösningar spelar stor roll.

Vi vill samtidigt passa på att tacka för samarbetet under 2013 och
önska er alla en God Jul och ser fram emot 2014!