Brf Hämlingen

Ny stadsdel i södra Gävle

I södra Gävle byggs en helt ny stadsdel, nya Hemlingby. Här kommer cirka 500 nya bostäder i olika utföranden och upplåtelseformer att byggas. En ny busslinje kommer att gå igenom stadsdelen som även kommer att få ny skola och vårdcentral. Cykelväg kommer att länka ihop Nya Hemlingby med gamla Hemlingby och dess friluftsområde. Närheten till Hemlingby köpstad, samhällsservice, kommunikationer men även natur och friluftsliv gör stadsdelen till ett attraktivt bostadsområde.

Antal: 32 st totalt  
Storlek: 10 st parhus 5 rok, 128m2. 22 st radhus 3 rok, 83,3m2  
Säljstart: Oktober 2018
Beräknad inflyttning: September 2020


Klicka här för att läsa mer om Hämlingen.