Kärnvärden

Våra kärnvärden är kopplade till vår affärsidé och strategi, ett långsiktigt åtagande, och en vägledning hur vi ska utvecklas inom vår företagskultur.

Personlig

 • Vi lyssnar till kunden och är goda inspiratörer.
 • Medarbetare som trivs gör ett bättre arbete, vilket också får våra kunder och leverantörer att trivas.
 • Vi visar engagemang och intresse, vi tycker att vi har världens bästa jobb och visar det också.
 • Vi skapar goda relationer.
 • Vi är flexibla, vilket innebär att vi försöker lösa alla de önskemål kunden har.
 • Vi skapar en trevlig atmosfär i kombination med professionalism.
 • Våra kunder är vår drivkraft.
 • Att samarbeta, ge och ta, kännetecknar vårt sätt att arbeta.
 

Innovativ

 • Tänka nytt och att ligga steget före. 
 • Vi är nyskapare.
 • Innovation triggar företagets anställda och gör företagande mer utmanande och roligt.
 • Ny teknik och utmanande arkitektur förs in i den idéprocess som genomsyrar företaget.
 • Vi är nyfikna och frågvisa.
 • Vi reagerar när vi ser att något skulle kunna göras bättre – vi är smarta.
 • Vi arbetar nära kunden och fungerar som ett sammansvetsat lag.
 

Kvalitet

 • Vi medverkar aktivt i utveckling och effektivisering för att ständigt förbättra vår produkt och kompetens.
 • Vi säger till när vi anser att något ska justeras eller ändras.
 • För vår personal handlar det om stolthet och yrkesskicklighet – Att vara professionell.
 • Vi har serviceinriktade medarbetare som utvecklas genom utbildning i ny bygg- och materialteknik.
 • Korrekt och snabb handläggning av alla ärenden.
 

Trygghet

 • Tradition sedan 1959.
 • Vi har hög etik och moral.
 • Vi är hjälpsamma, ärliga och öppna i vårt sätt att vara mot både kunder och kollegor.
 • Vi har goda vitsord – god affärsetik.
 • Rätt planering – Vi håller vad vi lovar.
 • Hos oss får du svar på dina frågor av kunniga och engagerade medarbetare.
 • Vi bygger klimatsmart.