Nybyggnad

Vi utvecklar och producerar byggnader för bostäder, kontor, skolor, butiker, trygghetsboenden, förskolor och äldreboenden. Vi arbetar med både egenutvecklade projekt och entreprenader. Vi bygger framtidens boende utifrån våra kärnvärden:
 • personlig
 • innovativ
 • trygghet
 • kvalitet
Läs mer>
 

Utförande- och totalentreprenader

Vi bygger utförandeentreprenader och skapar också den nybyggnation som våra kunder önskar i direktkontakt med oss. Vi samarbetar med duktiga underentreprenörer i genomförandefasen och samordnar hela entreprenaden ur kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt.
 

 

Butiker och industrilokaler med höga krav på brand och säkerhet

Genom åren har vi genomfört stora byggentreprenader, dels butiker av olika slag men även industrilokaler som har mycket höga krav på brand- och säkerhetsskydd samt andra specifika krav för att kunna driva industriverksamheten. Vi vet vad som krävs och hjälper dig med nya trygga och säkra lokaler för din verksamhet.
 


Multifunktionella fastigheter 

Vi har erfarenhet av att bygga multifunktionella fastigheter som måste tillgodose många olika sorters behov för tillgänglighet och utformning. Därför är det naturligt att en stor del av vår verksamhet utgörs av bostadsbyggen, både som entreprenör åt privata fastighetsbolag och kommunala bolag.
 

Välkommen att kontakta oss om följande:

 • Bostäder
 • Butiker/Shoppingcenter
 • Kontor
 • Förvaltningsbyggnader
 • Hotell
 • Förskolor
 • Trygghetsboende
 • Gruppbostäder
 • Äldreboende
 • Logistik- och lagerfastigheter
 • Skolor
 • Idrottsanläggningar
 • Restauranger