Projektutveckling

Inom vårt affärsområde Projektutveckling tar vi hela resan från idé till färdiga fastigheter. Vi utmanar strategiska platser för uppförande av framtidens fastigheter. Vi utmanar ny modern teknik och de senaste innovationerna för klimatsmarta och energieffektiva hus. 

Det är marknadsutvecklingen på orten och det geografiska läget som är avgörande. Våra fokusområden för verksamheten är framförallt inom kontor och bostäder.

Så går det till:
 1. Inköp av markområde/eller att uppdragsgivare har tillgängligt markområde.
 2. Arkitektutformning/Ritningar.
 3. Bygglov.
 4. Bearbetning av marknaden för att säkerställa hyresgäster/intäkter.
 5. Byggnation.
 6. Förvaltning.

För oss handlar det om att vara en aktiv partner i samhällsbyggandet, där vi sätter fokus på:
 • Hållbar utveckling, se miljöpolicy.
 • Att fastigheterna ska vara attraktiva att bo och arbeta i - Bra inomhusklimat.
 • Att platsen/läget är rätt vald.
 • Att husen ska vara vackra och passa in på platsen.
 • Att energieffektivitet och miljöarbete är i fokus.
 • För företag är lokalerna ofta en viktig del i den varumärkesbyggande processen och en byggsten i imagearbetet för att attrahera kunder och arbetskraft. Vi sätter därför fokus på behovsanpassade och tilldragande lokaler som har ett synligt läge i stadsbilden.
 • Intelligenta hus