Socialt ansvar (CSR)

Vi är engagerade som sponsor inom idrotten därför att vi är en del i samhällsbyggandet, där anläggningar för idrott är en del i vår vardag. Idrotten spelar en stor roll i människors liv och för samhället i stort. Svensk idrottsrörelse är unik, som bygger på ideella insatser och här vill vi stödja verksamheter som satsar på framförallt ungdomar. Ungdom och damidrott är för oss det viktigaste just nu.

För oss är det viktigt med socialt ansvarstagande. Vi stödjer därför bland annat organisationer som arbetar med välgörande ändamål.

Vi stödjer:

SAIK Fotboll
SAIK Fotboll och Migrationsverket har ett samarbete vad det gäller ensamkommande barn och flyktingar. SAIK Fotboll lägger mycket fokus på att försöka integrera nyanlända ungdomar in i föreningslivet och samhället i övrigt. SAIK Fotboll hjälpa ungdomar till en meningsfull tillvaro även utanför idrottsverksamheten.

Stiftelsen FTS - Säkra Varje Unge
Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet
att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.

Stiftelsen Aktiv Skola
Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med skolmiljö och hälsa i skolan. De fokuserar på miljö, mobbning, hälsa, ohälsa och droger. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som hämmar inlärning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Aktiv Skola har sakkunniga på varje område och erbjuder kostnadsfritt utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor.